بهترین راه روابط جنسی در دوران بیماری کرونا

همانطور که می دانید این روزها ویروس کرونا بر روی همه چیز تاثیر قرار داده است و مسائل جنسی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مطلب برخی از سوال هایی که در این همین رابطه به وفور پرسیده شده اند را جمع اوری کرده ایم و دکتر الکس جورج و همچنین الیکس فاکس به آنها پاسخ خواهند داد. در ادامه می توانید این پرسش ها و همچنین پاسخ های آنها را بخوانید.

ادامه خواندن “بهترین راه روابط جنسی در دوران بیماری کرونا”